Niedziela 29-03-2020


Witamy!

Ośrodek jest przeznaczony do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zdjęcie Ośrodka


Aktualności

[10.03.2020] Zarządzenie w sprawie odwiedzin pacjentów.

[17.09.2019] W sekcji Dane osobowe, w zakładce Informacje ogólne zamieszczono dokumenty informacyjne.

[17.09.2019] W sekcji Informacje dot. pacjentów, zamieszczono Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej.

[09.05.2019] W zakładce Sprawozdania finansowe opublikowano sprawozdanie za 2018 rok.

[16.04.2019] W zakładce Przyjęcie do Ośrodka udostępniono informacje dla opiekunów i instytucji.

[08.03.2019] W zakładce Plan zamówień udostępniono plan zamówień publicznych na rok 2019.

[24.01.2019] W menu po lewej, w sekcji Informacje ogólne, dodano nową zakładkę Misja Szpitala.

[23.11.2016] W zakładce Zawartość paczek podano informację na temat zawartości przesyłek kierowanych do pacjentów.

[24.11.2014] W zakładce Kontakt i adres dodano mapę dojazdu.

Ostatnia aktualizacja: 10-03-2020

« powrót | drukuj