Czwartek 30 maja 2024


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane. Informuje również, gdzie i jakie świadczenia mogą uzyskać. Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów, a głównie dotyczą łamania ich praw w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych, a ściślej:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
  • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
  • przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta.

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Katarzyna Latuszek-Pasternak

tel.: 25 682 22 55

Ostatnia aktualizacja: 31-08-2022

« powrót | drukuj