Czwartek 30 maja 2024


Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich - konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej, który stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji). Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Może się zgłosić osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie. Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania. Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie ludzi wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo.

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatny.

 

INFORMACYJNA INFOLINIA OBYWATELSKA
tel.: 800 676 676
w poniedziałek w godz. 10:00-18:00
od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00
Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.

KIEDY I GDZIE MOŻNA PRZYJŚĆ OSOBIŚCIE?
Punkty przyjęć RPO w calej Polsce: w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 przyjęcia interesantów zarówno w Warszawie, jak i placówkach terenowych są zawieszone. Przyjmowane są tylko przypadki nagłe i wyjątkowe.

Sprawę można też zgłosić przez formularz kontaktowy (załączając dokumenty) albo skontaktować się mailem: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

WWW: https://www.rpo.gov.pl/

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2020

« powrót | drukuj