Piątek 14 czerwca 2024


Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz.535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Mariusz Paczuski
kontakt telefoniczny: 734 117 349 w godzinach 7:30-15:30 (od poniedziałku do piątku)
e-mail: m.paczuski@rpp.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 (całodobowo)
www.rpp.gov.pl

 


Administratorem danych osobowych przekazywanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 11/13. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
(Dz. U. Nr 16, poz.126 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 16-05-2024

« powrót | drukuj