Sobota 25-03-2023


Informacja dla instytucji

Wymogi formalne, które powinien spełniać nieletni aby zostać przyjęty w celu realizacji środków leczniczo-wychowawczych w KOPSN w Garwolinie:

 1. Prawomocne postanowienie macierzystego sądu – wydział rodzinny i nieletnich (zgodnie z art. 12 u.p.n. lub/i 26 art. u.p.n.) ze wskazaniem miejsca wykonania środka leczniczo-wychowawczego w szpitalu o maksymalnym stopniu zabezpieczenia – Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
 2. Opinia sądowo-psychiatryczna dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, ewentualnie z udziałem biegłego psychologa, wskazująca na konieczność stosowania środków leczniczo-wychowawczych w warunkach maksymalnego zabezpieczenia – Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
 3. Przyjęcie do KOPSN odbywa się zgodnie z regulaminem udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym ośrodku, kolejność przyjęć reguluje lista oczekujących na przyjęcie prowadzoną przez Sekretariat Dyrektora KOPSN.
 4. Możliwe jest również przyjęcie nieletniego na czterotygodniową obserwację sądowo-psychiatryczną objęte poniższymi regulacjami.
  1. Prawomocne postanowienie macierzystego sądu – wydział rodzinny i nieletnich (zgodnie z art. 25 § 1 upn oraz 25 a § 1 upn ze wskazaniem miejsca wykonania obserwacji jako szpital o maksymalnym stopniu zabezpieczenia – Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich).
  2. Ambulatoryjna opinia dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, ewentualnie biegłego psychologa wskazująca na konieczność przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach maksymalnego zabezpieczenia – Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
  3. Przyjęcie na obserwację sądowo – psychiatryczną jest również objęte kolejką oczekujących prowadzoną przez Sekretariat Dyrektora KOPSN.
 5. Paragraf 26 u.p.n. regulujący przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego w trybie tymczasowym dotyczy przyjęcia do szpitala o podstawowym stopniu zabezpieczenia, tymczasowe przyjęcie do KOPSN na podstawie w/w art. powinno być również podparte opinią wskazującą na konieczność leczenia w warunkach maksymalnego zabezpieczenia.
 6. W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju oraz brakiem możliwości izolowania pacjenta wymagany jest negatywny wynik testu na COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 30-06-2020

« powrót | drukuj