Sobota 25-03-2023


Informacja dla opiekunów

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
warunki przyjęcia:

  1. Rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Minister Zdrowia ustanowił Ośrodek, jako placówkę o maksymalnym poziomie zabezpieczenia, przeznaczoną do leczenia i detencji sprawców szczególnie niebezpiecznych czynów zabronionych, wobec których sądy postanowiły zastosować środek leczniczy za względu na chorobę lub zaburzenia psychiczne.
  2. KOPSN w Garwolinie przyjmuje nieletnich, którzy na mocy decyzji sądu winni odbywać leczenie w warunkach maksymalnego zabezpieczenia lub powinni być poddani obserwacji psychiatrycznej. Ten tryb leczenia stosuje się ze względu na popełnione czyny zabronione o znacznym poziomie zagrożenia społecznego czy stanowienie takiego zagrożenia w dotychczasowym środowisku nieletniego lub/i dotychczasowym miejscu leczenia.
  3. Poza zadaniami z kręgu obserwacji sądowo-psychiatrycznej, umieszczenie nieletniego w Ośrodku zgodnie z jego funkcją i zadaniami, może się odbywać wyłącznie w celu leczenia.
  4. Tym samym nieletni, mogą zostać umieszczeni w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Garwolinie po przesłaniu prawomocnego postanowienia o zastosowaniu środków leczniczych w warunkach maksymalnego zabezpieczenia oraz opinii sądowo psychiatrycznej. (§ 2 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej).
  5. W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą obecnie w kraju oraz brakiem możliwości izolowania pacjenta wymagany jest negatywny wynik testu na COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 30-06-2020

« powrót | drukuj