Czwartek 18 lipca 2024


Dane osobowe

Informacja dla pracowników w sprawie ochrony danych osobowych

Informacja dla kandydata do pracy

Informacja w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Informacja dla osób korespondujących z Ośrodkiem

Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja w związku z zastosowaniem systemu monitoringu wizyjnego

Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Informacja dla umów zlecenia i o dzieło

Zgodnie z

Art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz art. 11 ustawy ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U.z 2018 poz. 1000)

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, al. Legionów 11, 08-400 Garwolin.
  2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku pełni Marcin Pasik, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 25 682 22 55 lub adresem e-mail: iod@kopsn.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz są niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), związany ze świadczeniem usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a w zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ostatnia aktualizacja: 09-04-2020

« powrót | drukuj