Piątek 14 czerwca 2024

Majątek KOPSN

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Garwolinie al. Legionów 11 stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów, jako działka nr 7734/6, o powierzchni 0,5031 ha. Numer Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie: KW SI1G/00062607/6.

Budynek, w którym prowadzona jest działalność podstawowa Ośrodka jest trzykondygnacyjny. Obecna powierzchnia użytkowa wynosi 2 520,20 m2.

Ostatnia aktualizacja: 09-05-2019

« powrót | drukuj