Środa 17 kwietnia 2024


Misja Szpitala

Misją Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie jest ZAPEWNIENIE OCHRONY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, KTÓRE JEST FUNDAMENTALNYM DOBREM OSOBISTYM KAŻDEGO CZŁOWIEKA. Niesienie ulgi w cierpieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi przez zapewnienie im pełnej opieki psychiatrycznej i psychologicznej, zgodnie ze wskazaniem obecnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej. Udzielona choremu lekarska i pielęgniarska pomoc psychiatryczna i psychologiczna, a także prowadzona terapia, ma ułatwić mu powrót do życia w społeczeństwie. Celem Szpitala jest udzielenie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w sposób profesjonalny, sumienny i przyjazny dla pacjenta, utrzymując standardy jakości usług oraz wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

  • diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;
  • badania i porady lekarskie;
  • leczenie i prowadzenie polityki lekowej w zakresie udzielanych świadczeń;
  • badania psychologiczne i terapię psychologiczną;
  • rehabilitację leczniczą;
  • badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną;
  • pielęgnacje chorych i niepełnosprawnych;
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: 24-01-2019

« powrót | drukuj