Czwartek 18 lipca 2024


Podstawowe informacje o Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz warunki przyjęcia

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie jest zakładem leczniczym o maksymalnym stopniu zabezpieczenia utworzonym na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sadowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Organem tworzącym KOPSN jest Minister właściwy do spraw zdrowia.
KOPSN jest zakładem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej. Działalność KOPSN jest finansowana z budżetu Ministra Zdrowia.

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie realizuje postanowienia sądu rodzinnego (wydział rodzinny i nieletnich) o zastosowaniu wobec nieletniego:

 1. środka leczniczego,
 2. środka tymczasowego w postaci tymczasowego umieszczenia w zakładzie leczniczym,
 3. obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

KOPSN jako zakład leczniczy dysponujący warunkami maksymalnego zabezpieczenia jest przeznaczony dla nieletnich:

 1. których powtarzające się zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób lub powodujące niszczenie mienia nie będą mogły być opanowane w zakładzie leczniczym dysponującym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia;
 2. jeżeli nie jest możliwe zapobieżenie ich samowolnemu oddaleniu się z zakładu leczniczego dysponującego warunkami wzmocnionego zabezpieczenia, a mogą oni stwarzać znaczne zagrożenie poza tym zakładem.

Szczegółowy tryb umieszczania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z zakładów leczniczych określony został w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 31 października 2022 r. w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Wymogi formalne do przyjęcia do KOPSN:

 1. postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w szpitalu o maksymalnym stopniu zabezpieczenia - Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich;
 2. opinia Komisji Psychiatrycznej ds. Środka Leczniczego dla Nieletnich wskazująca KOPSN jako właściwe miejsce realizacji orzeczonego wobec nieletniego środka leczniczego/tymczasowego.
   
  Uwaga! Opinia Komisji Psychiatrycznej ds. Środka Leczniczego dla nieletnich nie jest wymagana w przypadku orzeczenia o realizacji obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Przyjęcie do KOPSN odbywa się zgodnie z Regulaminem udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku. Kolejność przyjęć reguluje lista oczekujących na przyjęcie prowadzona przez Sekretariat Dyrektora KOPSN.

Do zadań KOPSN należy w szczególności:

 • diagnostyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;
 • badania i porady lekarskie;
 • leczenie i prowadzenie polityki lekowej w zakresie udzielanych świadczeń;
 • badania psychologiczne i terapia psychologiczną;
 • rehabilitacja lecznicza;
 • badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna;
 • pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: 21-04-2023

« powrót | drukuj